Qendra Rajonale e Turizmit “n’Dukagjin”

Qendra Rajonale e Turizmit ”n’Dukagjin” ka për qëllim promovimin e rajonit perëndimor në sektorin e turizmit, koordinimin e akterëve që merren me turizëm si dhe përpilimin dhe aranzhimin e ofertave turistike. QRT n’Dukagjin në bashkëpunim me organizata dhe bashkëpuntorë ka realizuar disa projekte dhe aktivitete që tashmë kanë pasur sukses dhe efekt në zhvillim të turizmit si: Kampi ndërkombëtar me të rinjë “Gurët Flasin”, aktivitete si: Ditët e Trashëgimisë jomateriale, Dita e Gështenjës, Shijo Pranverën […]