Churchill
October 11, 2023

Churchill

Welcome to “Churchill” – where cozy charm meets avant-garde sophistication. Our restaurant and bar offer a seamless blend of class and creativity. Nestled in the city’s heart, indulge in exquisite cuisine. Our expert mixologists craft...
Read more
KROG
September 21, 2023

KROG

Krog është vendi i përsosur për t’u çlodhur pas një dite të gjatë ose për të festuar një rast të veçantë. Me dekorin e tij elegant, ndenjëset e rehatshme dhe stafin miqësor, Krog është vendi...
Read more
Qendra Rajonale e Turizmit “n’Dukagjin”
August 30, 2023

Qendra Rajonale e Turizmit “n’Dukagjin”

Qendra Rajonale e Turizmit ”n’Dukagjin” ka për qëllim promovimin e rajonit perëndimor në sektorin e turizmit, koordinimin e akterëve që merren me turizëm si dhe përpilimin dhe aranzhimin e ofertave turistike. QRT n’Dukagjin në bashkëpunim me organizata dhe bashkëpuntorë ka realizuar disa projekte dhe aktivitete që tashmë kanë...
Read more