Qendra Rajonale e Turizmit “n’Dukagjin”
August 30, 2023

Qendra Rajonale e Turizmit “n’Dukagjin”

Qendra Rajonale e Turizmit ”n’Dukagjin” ka për qëllim promovimin e rajonit perëndimor në sektorin e turizmit, koordinimin e akterëve që merren me turizëm si dhe përpilimin dhe aranzhimin e ofertave turistike. QRT n’Dukagjin në bashkëpunim me organizata dhe bashkëpuntorë ka realizuar disa projekte dhe aktivitete që tashmë kanë...
Read more